Tüm Hatlar

Kümbet

  • Otobüs Nerede
  • Hareket Saatleri
  • Geçtiği Duraklar

Üniversiteye Giden Araçlar

Terminale Giden Araçlar

Numune Hst. Giden Araçlar

Mahalleye Giden Araçlar
MERKEZ DURAKTAN
İş Günleri Cumartesi Pazar
07:00
Terminal
07:14
Terminal
07:30
Terminal
07:05
Üniversite
07:35
Terminal
07:47
Üniversite
07:20
Terminal
07:42
Üniversite
07:59
Üniversite
07:25
Üniversite
07:49
Üniversite
08:18
Numune Hst.
07:48
Numune Hst.
08:01
Numune Hst.
08:23
Üniversite
07:58
Üniversite
08:03
Üniversite
08:35
Üniversite
08:03
Üniversite
08:11
Üniversite
08:47
Üniversite
08:08
Üniversite
08:19
Üniversite
09:06
Numune Hst.
08:18
Üniversite
08:32
Numune Hst.
09:11
Üniversite
08:18
Numune Hst.
08:35
Üniversite
09:23
Üniversite
08:23
Üniversite
08:43
Üniversite
09:35
Üniversite
08:29
Üniversite
08:51
Üniversite
09:54
Numune Hst.
08:40
Numune Hst.
09:03
Üniversite
09:59
Üniversite
08:41
Üniversite
09:04
Numune Hst.
10:11
Üniversite
08:47
Üniversite
09:11
Üniversite
10:23
Üniversite
08:53
Üniversite
09:19
Üniversite
10:42
Numune Hst.
09:02
Üniversite
09:35
Üniversite
10:47
Üniversite
09:04
Numune Hst.
09:36
Numune Hst.
10:57
Üniversite
09:09
Üniversite
09:43
Üniversite
11:07
Üniversite
09:16
Üniversite
09:51
Üniversite
11:17
Üniversite
09:30
Üniversite
10:07
Üniversite
11:27
Üniversite
09:32
Numune Hst.
10:08
Numune Hst.
11:44
Numune Hst.
09:37
Üniversite
10:15
Üniversite
11:47
Üniversite
09:51
Üniversite
10:23
Üniversite
11:57
Üniversite
09:53
Numune Hst.
10:31
Üniversite
12:07
Üniversite
09:58
Üniversite
10:39
Üniversite
12:24
Numune Hst.
10:05
Üniversite
10:53
Numune Hst.
12:27
Üniversite
10:19
Üniversite
10:55
Üniversite
12:37
Üniversite
10:21
Numune Hst.
11:11
Üniversite
12:47
Üniversite
10:26
Üniversite
11:12
Numune Hst.
13:04
Numune Hst.
10:33
Üniversite
11:19
Üniversite
13:07
Üniversite
10:47
Üniversite
11:27
Üniversite
13:17
Üniversite
10:49
Numune Hst.
11:41
Üniversite
13:27
Üniversite
10:54
Üniversite
11:43
Numune Hst.
13:37
Üniversite
11:01
Üniversite
11:48
Üniversite
13:54
Numune Hst.
11:15
Üniversite
12:02
Üniversite
13:57
Üniversite
11:17
Numune Hst.
12:04
Numune Hst.
14:07
Üniversite
11:22
Üniversite
12:09
Üniversite
14:17
Üniversite
11:29
Üniversite
12:16
Üniversite
14:34
Numune Hst.
11:41
Üniversite
12:30
Üniversite
14:37
Üniversite
11:44
Numune Hst.
12:32
Numune Hst.
14:47
Üniversite
11:47
Üniversite
12:37
Üniversite
14:57
Üniversite
11:59
Üniversite
12:44
Üniversite
15:14
Numune Hst.
12:02
Numune Hst.
12:51
Üniversite
15:17
Üniversite
12:05
Üniversite
12:58
Üniversite
15:27
Üniversite
12:11
Üniversite
13:12
Üniversite
15:37
Üniversite
12:23
Üniversite
13:14
Numune Hst.
15:54
Numune Hst.
12:26
Numune Hst.
13:26
Üniversite
15:57
Üniversite
12:29
Üniversite
13:28
Numune Hst.
16:07
Üniversite
12:35
Üniversite
13:33
Üniversite
16:17
Üniversite
12:47
Üniversite
13:40
Üniversite
16:34
Numune Hst.
12:50
Numune Hst.
13:54
Üniversite
16:37
Üniversite
12:53
Üniversite
13:56
Numune Hst.
16:47
Üniversite
12:59
Üniversite
14:01
Üniversite
16:57
Üniversite
13:11
Üniversite
14:15
Üniversite
17:14
Numune Hst.
13:14
Numune Hst.
14:17
Numune Hst.
17:17
Üniversite
13:17
Üniversite
14:22
Üniversite
17:27
Üniversite
13:23
Üniversite
14:29
Üniversite
17:37
Üniversite
13:35
Üniversite
14:43
Üniversite
17:54
Numune Hst.
13:38
Numune Hst.
14:45
Numune Hst.
17:57
Üniversite
13:42
Üniversite
14:50
Üniversite
18:07
Üniversite
13:56
Üniversite
14:57
Üniversite
18:26
Numune Hst.
13:58
Numune Hst.
15:04
Üniversite
18:31
Üniversite
14:03
Üniversite
15:11
Üniversite
18:43
Üniversite
14:10
Üniversite
15:25
Üniversite
18:55
Üniversite
14:24
Üniversite
15:27
Numune Hst.
19:14
Numune Hst.
14:26
Numune Hst.
15:39
Üniversite
19:19
Üniversite
14:31
Üniversite
15:41
Numune Hst.
19:31
Üniversite
14:38
Üniversite
15:46
Üniversite
19:43
Üniversite
14:52
Üniversite
15:53
Üniversite
20:02
Numune Hst.
14:54
Numune Hst.
16:07
Üniversite
20:14
Numune Hst.
14:59
Üniversite
16:09
Numune Hst.
20:19
Üniversite
15:06
Üniversite
16:14
Üniversite
20:31
Üniversite
15:20
Üniversite
16:28
Üniversite
20:43
Üniversite
15:22
Numune Hst.
16:30
Numune Hst.
21:02
Numune Hst.
15:27
Üniversite
16:35
Üniversite
21:07
Üniversite
15:34
Üniversite
16:42
Üniversite
21:19
Üniversite
15:48
Üniversite
16:56
Üniversite
21:31
Üniversite
15:50
Numune Hst.
16:58
Numune Hst.
21:52
Numune Hst.
15:55
Üniversite
17:03
Üniversite
22:00
Üniversite
16:09
Üniversite
17:10
Üniversite
22:15
Üniversite
16:11
Numune Hst.
17:17
Üniversite
22:37
Numune Hst.
16:16
Üniversite
17:24
Üniversite
22:45
Üniversite
16:23
Üniversite
17:38
Üniversite
23:00
Üniversite
16:35
Üniversite
17:40
Numune Hst.
23:20
Numune Hst.
16:38
Numune Hst.
17:52
Üniversite
16:41
Üniversite
17:54
Numune Hst.
16:47
Üniversite
17:59
Üniversite
16:59
Üniversite
18:06
Üniversite
17:02
Numune Hst.
18:22
Numune Hst.
17:05
Üniversite
18:27
Üniversite
17:11
Üniversite
18:29
Numune Hst.
17:23
Üniversite
18:34
Üniversite
17:26
Numune Hst.
18:41
Üniversite
17:29
Üniversite
18:49
Üniversite
17:35
Üniversite
18:57
Üniversite
17:47
Üniversite
19:01
Terminal
17:50
Numune Hst.
19:13
Üniversite
17:53
Üniversite
19:14
Numune Hst.
18:05
Üniversite
19:29
Üniversite
18:08
Numune Hst.
19:30
Numune Hst.
18:11
Üniversite
19:39
Üniversite
18:17
Üniversite
19:49
Üniversite
18:31
Üniversite
20:08
Numune Hst.
18:33
Numune Hst.
20:13
Üniversite
18:38
Üniversite
20:28
Numune Hst.
18:45
Üniversite
20:33
Üniversite
18:59
Üniversite
20:43
Üniversite
19:01
Numune Hst.
20:54
Üniversite
19:06
Üniversite
21:11
Numune Hst.
19:14
Üniversite
21:18
Üniversite
19:30
Üniversite
21:30
Üniversite
19:31
Numune Hst.
21:42
Üniversite
19:39
Üniversite
21:59
Numune Hst.
19:49
Üniversite
22:06
Üniversite
20:08
Numune Hst.
22:18
Üniversite
20:13
Üniversite
22:35
Numune Hst.
20:28
Numune Hst.
22:45
Üniversite
20:33
Üniversite
23:00
Üniversite
20:43
Üniversite
23:20
Numune Hst.
20:54
Üniversite
21:11
Numune Hst.
21:18
Üniversite
21:30
Üniversite
21:42
Üniversite
21:59
Numune Hst.
22:06
Üniversite
22:18
Üniversite
22:35
Numune Hst.
22:45
Üniversite
23:00
Üniversite
23:20
Numune Hst.
MAHALLEDEN
İş Günleri Cumartesi Pazar
06:25
Üniversite
06:45
Üniversite
07:00
Üniversite
06:45
Üniversite
07:00
Üniversite
07:12
Üniversite
07:00
Numune Hst.
07:10
Numune Hst.
07:24
Numune Hst.
07:07
Üniversite
07:20
Üniversite
07:36
Üniversite
07:14
Üniversite
07:30
Üniversite
07:48
Üniversite
07:20
Üniversite
07:37
Üniversite
08:00
Üniversite
07:25
Numune Hst.
07:44
Numune Hst.
08:12
Numune Hst.
07:30
Üniversite
07:51
Üniversite
08:24
Üniversite
07:34
Üniversite
07:58
Üniversite
08:36
Üniversite
07:38
Üniversite
08:05
Üniversite
08:48
Numune Hst.
07:42
Üniversite
08:12
Numune Hst.
09:00
Üniversite
07:46
Numune Hst.
08:19
Üniversite
09:12
Üniversite
07:50
Üniversite
08:26
Üniversite
09:24
Üniversite
07:54
Üniversite
08:33
Numune Hst.
09:36
Numune Hst.
07:58
Üniversite
08:40
Üniversite
09:48
Üniversite
08:02
Üniversite
08:48
Üniversite
10:00
Üniversite
08:06
Numune Hst.
08:56
Üniversite
10:12
Üniversite
08:10
Üniversite
09:04
Numune Hst.
10:24
Numune Hst.
08:15
Üniversite
09:12
Üniversite
10:36
Üniversite
08:20
Numune Hst.
09:20
Üniversite
10:48
Üniversite
08:25
Üniversite
09:28
Üniversite
11:00
Üniversite
08:30
Numune Hst.
09:36
Numune Hst.
11:12
Numune Hst.
08:35
Üniversite
09:44
Üniversite
11:24
Üniversite
08:40
Üniversite
09:52
Üniversite
11:34
Üniversite
08:45
Üniversite
10:00
Üniversite
11:44
Üniversite
08:50
Numune Hst.
10:08
Numune Hst.
11:54
-
08:55
Üniversite
10:16
Üniversite
12:04
-
09:00
Üniversite
10:24
Üniversite
12:14
-
09:06
Üniversite
10:32
Üniversite
12:24
-
09:12
Numune Hst.
10:40
Numune Hst.
12:34
Üniversite
09:18
Üniversite
10:48
Üniversite
12:44
Üniversite
09:24
Üniversite
10:56
Üniversite
12:54
Numune Hst.
09:30
Üniversite
11:04
Üniversite
13:04
Üniversite
09:36
Numune Hst.
11:12
Üniversite
13:14
Üniversite
09:43
Üniversite
11:20
Üniversite
13:24
Üniversite
09:50
Üniversite
11:25
Numune Hst.
13:34
Numune Hst.
09:57
Üniversite
11:36
Üniversite
13:44
Üniversite
10:04
Numune Hst.
11:44
Numune Hst.
13:54
-
10:11
Üniversite
11:52
Üniversite
14:04
-
10:18
Üniversite
12:00
Üniversite
14:14
Üniversite
10:25
Numune Hst.
12:08
Üniversite
14:24
-
10:32
Üniversite
12:15
Numune Hst.
14:34
Üniversite
10:39
Üniversite
12:22
Üniversite
14:44
Üniversite
10:46
Üniversite
12:29
Üniversite
14:54
Üniversite
10:53
Numune Hst.
12:36
Numune Hst.
15:04
Numune Hst.
11:00
Üniversite
12:43
Üniversite
15:14
Üniversite
11:07
Üniversite
12:50
Üniversite
15:24
Üniversite
11:14
Üniversite
12:57
Üniversite
15:34
Üniversite
11:21
Numune Hst.
13:04
Numune Hst.
15:44
Numune Hst.
11:28
Üniversite
13:11
Üniversite
15:54
Üniversite
11:35
Üniversite
13:18
Üniversite
16:04
Üniversite
11:42
Üniversite
13:25
Üniversite
16:14
Üniversite
11:49
Numune Hst.
13:32
Üniversite
16:24
Numune Hst.
11:56
Üniversite
13:39
Üniversite
16:34
-
12:03
Üniversite
13:46
Numune Hst.
16:44
Üniversite
12:10
Üniversite
13:53
Üniversite
16:54
Üniversite
12:16
Numune Hst.
14:00
Numune Hst.
17:04
Numune Hst.
12:22
Üniversite
14:07
Üniversite
17:14
Üniversite
12:28
Üniversite
14:14
Üniversite
17:24
Üniversite
12:34
Numune Hst.
14:21
Üniversite
17:34
Üniversite
12:40
Üniversite
14:28
Numune Hst.
17:44
Numune Hst.
12:46
Üniversite
14:35
Üniversite
17:54
Üniversite
12:52
Üniversite
14:42
Üniversite
18:04
Üniversite
12:58
Numune Hst.
14:49
Numune Hst.
18:14
Üniversite
13:04
Üniversite
14:56
Üniversite
18:24
Numune Hst.
13:10
Üniversite
15:03
Üniversite
18:34
-
13:16
Üniversite
15:10
Üniversite
18:44
-
13:22
Numune Hst.
15:17
Numune Hst.
18:56
Numune Hst.
13:28
Üniversite
15:24
Üniversite
19:08
Üniversite
13:34
Üniversite
15:31
Üniversite
19:20
Üniversite
13:40
Üniversite
15:38
Üniversite
19:32
Üniversite
13:46
Numune Hst.
15:45
Üniversite
19:44
Numune Hst.
13:52
Üniversite
15:52
Üniversite
19:56
Üniversite
13:58
Üniversite
15:59
Numune Hst.
20:08
Üniversite
14:04
Üniversite
16:06
Üniversite
20:20
Üniversite
14:10
Numune Hst.
16:13
Numune Hst.
20:32
Numune Hst.
14:16
Üniversite
16:20
Üniversite
20:44
-
14:23
Üniversite
16:27
Üniversite
20:56
-
14:30
Numune Hst.
16:34
Üniversite
21:08
Üniversite
14:37
Üniversite
16:41
Numune Hst.
21:20
Üniversite
14:44
Üniversite
16:48
-
21:32
Numune Hst.
14:51
Üniversite
16:55
-
21:44
Üniversite
14:58
Numune Hst.
17:02
-
21:56
Üniversite
15:05
Üniversite
17:09
-
22:08
-
15:12
Üniversite
17:16
-
22:22
Numune Hst.
15:19
Üniversite
17:23
-
15:26
Numune Hst.
17:30
Numune Hst.
15:33
Üniversite
17:37
Üniversite
15:40
Üniversite
17:44
Üniversite
15:47
Üniversite
17:51
Üniversite
15:54
Numune Hst.
17:58
Üniversite
16:01
Üniversite
18:05
Üniversite
16:08
Üniversite
18:12
Numune Hst.
16:15
Üniversite
18:19
Üniversite
16:22
Numune Hst.
18:26
Numune Hst.
16:29
Üniversite
18:33
Üniversite
16:36
Üniversite
18:40
Üniversite
16:43
Numune Hst.
18:47
Üniversite
16:50
Üniversite
18:54
Numune Hst.
16:57
Üniversite
19:08
-
17:04
Üniversite
19:15
-
17:10
Numune Hst.
19:22
Üniversite
17:16
Üniversite
19:30
Üniversite
17:22
Üniversite
19:38
Üniversite
17:28
Üniversite
19:46
Numune Hst.
17:34
Numune Hst.
19:54
Üniversite
17:40
Üniversite
20:02
Numune Hst.
17:46
Üniversite
20:10
Üniversite
17:52
Üniversite
20:20
Üniversite
17:58
Numune Hst.
20:30
Üniversite
18:04
Üniversite
20:40
Numune Hst.
18:10
Üniversite
20:50
-
18:16
Üniversite
21:00
-
18:22
Numune Hst.
21:10
-
18:28
-
21:20
Üniversite
18:34
-
21:31
Üniversite
18:40
-
21:43
Numune Hst.
18:46
-
21:55
Üniversite
18:52
-
22:07
Üniversite
18:58
-
22:19
-
19:05
-
22:31
Numune Hst.
19:12
-
19:19
-
19:26
Üniversite
19:33
Numune Hst.
19:40
Üniversite
19:47
Üniversite
19:55
Üniversite
20:03
Numune Hst.
20:11
Üniversite
20:20
Üniversite
20:30
Üniversite
20:40
Numune Hst.
20:50
-
21:00
-
21:10
-
21:20
Üniversite
21:31
Üniversite
21:43
Numune Hst.
21:55
Üniversite
22:07
Üniversite
22:19
-
22:31
Numune Hst.
Kümbet-Üniversite
Mobil Uygulama Güncellendi07-10-2023