Tüm Hatlar

Müdürlük Performansı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                              EK-1
İdare Adı SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç STRATEJİK AMAÇ 6: Vatandaşların kent içi ulaşımından düzenli, güvenli, erişilebilir, ekonomik ve konforlu biçimde yararlanmalarını sağlamak.
Hedef Hedef 6.7. Trafik akışkanlığını sağlayacak şekilde düzenlemeler yapmak,ihtiyaç duyulan trafik sinyalizasyon,izleme ve denetleme sistemleri kurmak
Performans Hedefi Hedef 6.7.1.Sinyalizasyon sistemleri kurmak
Hedef 6.7.3. Trafik işaret ve yön levhalarını tamamlamak
Açıklamalar            
Yeni yapılacak ve düzenlenecek kavşakların trafik işaret levhalarının yapılması ve mevcut levhalardan eskiyenlerin yenilenmesi ve şehirde eksik olan yön levhalarının tamamlanması.
Performans Göstergeleri 2016
Gerçekleşen
2017
Yılsonu
Tahmin
2018
Hedef
1 Yeni yapılacak levha sayısı 1860 500 200
Açıklama : Şehrin tamamında İl Trafik Komisyonu  tarafından alınan kararlar gereğince yeni trafik levhalarının takılması ve eskiyen levhalların yenileri ile değiştirilmesi.
2 Yatay işaretleme yapılması 220 km 275 km 300 km
Açıklama : Asfalt çizgisi çalışması ve yaya geçitlerinin çizilmesi
 
3 Şehir içi bilgilendirme taglarının yapılması   4 4
Açıklama:Şehrin muhtelif yerlerine yolun iki tarafını kapsayacak demir profil tak yapılarak bilgi ekranı yapılması monte edilmesi
 
4 Sinyalize edilecek kavşak sayısı 3 4 2
Açıklama
Alibaba Caddesi ,Fetih Caddesi sinyalize edilmesi
5 Sürdürülebilir akıllı bisiklet istasyonu kurulması     3
Açıklama
6 RGB bilgilendirme ekranı      4
Açıklama:Yolun her iki tarafını kapsayacak elektronik değişken mesaj veren yol bilgilendirme ekranları
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı  (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Trafik yatay yol çizgi, yaya geçidi çizgi ve bisiklet yolu çizgi çalışması yapılması 600,000.00   600,000.00
2 Trafik işaret ve yön levhalarını tamamlamak 100,000.00   100,000.00
3 Şehir içi bilgilendirme taglarının yapılması 160,000.00   160,000.00
4 Sinyalizasyon sistemleri kurmak 200,000.00   200,000.00
5 Sürdürülebilir akıllı bisiklet istasyonu kurulması 400,000.00   400,000.00
6 Rgb bilgilendirme ekranı  400,000.00   400,000.00
Genel Toplam 1,860,000.00 0.00 1,860,000.00

İdare Adı SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç STRATEJİK AMAÇ 6: Vatandaşların kent içi ulaşımından düzenli, güvenli, erişilebilir, ekonomik ve konforlu biçimde yararlanmalarını sağlamak.
Hedef Hedef 6.10. Toplu taşıma sisteminin sorunlarını gidermek
Performans Hedefi Hedef 6.10.2 Merkezi duraklara elektronik bilgilendirme sistemini kurmak
Açıklamalar            
Yolcu bilgilendirme sisteminin yapılması: 40 adet
Yeni durak imalatı :50 adet
Klimalı durak yapımı:5 adet
Performans Göstergeleri 2016
Gerçekleşen
2017
Yılsonu
Tahmin
2018
Hedef
1 Yolcu bilgilendirme sisteminin yapılması:    17 20
Açıklama :
Merkezi duraklara elektronik bilgilendirme sistemini kurmak
2 Yeni durak imalatı     20
 
 
3 Klimalı durak yapımı     3
Açıklama:
 
4        
Açıklama:
 
5        
Açıklama
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı  (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Merkezi duraklara elektronik bilgilendirme sistemini kurmak 400,000.00   400,000.00
2 Yeni durak imalatı 200,000.00   200,000.00
3 Klimalı durak yapımı 300,000.00   300,000.00
4        
5        
Genel Toplam 900,000.00 0.00 900,000.00

İdare Adı SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç STRATEJİK AMAÇ 6: Vatandaşların kent içi ulaşımından düzenli, güvenli, erişilebilir, ekonomik ve konforlu biçimde yararlanmalarını sağlamak.
Hedef Hedef 6.11. Trafik konusunda halkı biliçlendirmek
Performans Hedefi Hedef/Proje  6.11.1.Trafik eğitim parkı yapmak
Açıklamalar            
Özel halk otobüslerinin son durağının Cumhuriyet Üniversitesi içine taşınması planlanmaktadır.Taşınma sonrası halk otobüslerinin mevcut toplanma yerinin  trafik eğitim parkı yapılması amaçlanmaktadır.
Performans Göstergeleri 2016
Gerçekleşen
2017
Yılsonu
Tahmin
2018
Hedef
1 Trafik eğitim parkının yapılması     100%
Açıklama :
2        
Açıklama :
 
3        
Açıklama:
 
4        
Açıklama
 
5        
Açıklama
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı  (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Trafik eğitim parkının yapılması 100,000.00   100,000.00
2        
3        
4        
5        
Genel Toplam 100,000.00 0.00 100,000.00

Son Güncelleme : 14.08.2023

Mobil Uygulama Güncellendi07-10-2023