Tüm Hatlar

Müdürlük Hizmet Standartları

SIRA
 NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
( EN GEÇ )
1 Geçiş Yolu  İzin Belgesi 1.Dilekçe
2.Vaziyet Planı 1/200 ( İmar ve Şeh. Müdürlüğü'nden onaylı-5 adet )
3.İmar Durumu (3 adet)
4.Tapu Fotokopisi (3 adet)
5.Harç Dekontu
6.Kira ise sözleşme fotokopisi (3 adet )
7.Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri(3 adet)
3 Hafta
Yol Geçiş İzin Belgesi mevcut ise tesislerin el değiştirmesinde
1.Dilekçe
2.Kira ise sözleşme fotokopisi veya tapu fotokopisi
3.Harç dekontu
4.Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri
3 gün
2 Ticari  Plaka Tahsis Belgesi
1. Dilekçe
2. Sabıka Kaydı (Aslı ve 2 adet fotokopisi)
3. Sivas ili içerisinde ikamet ettiğine dair Adres Beyanı (Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak )
4. Ehliyet Fotokopisi
5. Kimlik Fotokopisi
6. Vesikalık Resim ( 4 adet)
7. Araç ruhsat fotokopisi
8. Harç dekontları
9.Yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları şoförlük mesleği bakımından beden ve psikoteknik açısından sağlıklı olduklarını gösteren sağlık raporu.
10.Karayolu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçe örneği
11.Şoförler ve Otomobilciler Odasına kayıtlı olduğuna dair aynı yıla ait belge
1 Ay
3 Motorlu Araçlara Ait
Oto Çalışma Ruhsatnamesi
1.Motorlu Araç Tescil Belgesi fotokopisi( Ruhsat Fotokopisi )
2.Resim
3.Harç dekontu
15 dakika
4 Okul Servis  Araçlarına Uygunluk Belgesi
Güzergah İzin Belgesi
Oto Çalışma Ruhsatnamesi Verilmesi
1.Araç Tespit Uygunluk Belgesi
( Belediye Makine İkmal Servisinden servis aracı götürülüp alınacak )
2.Araç Tescil ve Trafik Belgesi Fotokopisi
3.Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi
4.Ferdi Koltuk Sigortası Poliçe Fotokopisi
5.Savcılık Sabıka Belgesi
6.Araç Sahibi İkametgah İlmühaberi
7.Araç sahibinin 2 adet resmi
8.Rehber Öğretmene ait kimlik fotokopisi-diploma fotokopisi-sabıka belgesi
9. Harç dekontları
15 dakika
5 Ticari Araçların (H-S-T Plaka )
Devir İşlemleri İçin
Encümen Kararı ve Tahsis Belgesi Verilmesi
1.Dilekçe
(Başkan Yardımcısından havaleli ve Belediye Gelir Servisinden "Borcu Yok" yazısı olacak.Alıcı ve satıcı tarafından imzalı)
2.Araç ruhsat fotokopisi
3.Harç dekontları
4.Aracı satın alanın kimlik fotokopisi
5.Resim (4 adet)
6.Sabıka kaydı
5 Gün
6 Şikayetlerin değerlendirilmesi
(Şikayetler konularına göre çeşitlilik arz ettiğinden şoför ve vatandaş ilişkileri,otobüs güzergahı, durak revizyonu,otobüs servis aralıklarının düzenlenmesi ve ilave servis eklenmesi)
1.BİMER
2.Kentli Servisi
2 gün veya 30 gün
7 Halk Otobüsleri"Şoför Kimlik Kartı"Belgesi Verilmesi 1.Ticari Taşıt Kullanma Belgesi (SRC)
2.SSK veya BAĞKUR numarası
3.Ehliyet fotokopisi (E Sınıfı)
4.Adres Beyanı
5.Nüfus Cüzdan Fotokopisi
6.Sabıka Kaydı
7.İki adet fotoğraf
8.Kullanacağı aracın ruhsat fotokopisi
9.Kullandığı aracın sigorta poliçe fotokopisi
10.Kimlik bilgileri formunun doldurulması
1 Ay
8 İndirimli veya Ücretsiz Toplu Taşıma Kartı Başvurusu 1.Fotoğraf
2.Ücret (5 TL)
3.Öğrenci ise öğrenci belgesi (İlköğretim hariç)
4.Emekli ise emeklilik cüzdan fotokopisi
5.Özürlü ise özürlü raporu
2 Gün
9 Kent Kart Bayilik Talepleri 1.Vergi Levhası
2.T.C. Numarası
3.TSO Kaydı
4.Teminat (Şahsen müracaat)
30 Gün
10 Kent Kart Bayileri 1.BİMER
2.Kent Kart Servisi
5 Gün
11 Spor Kulüpleri veya okulların organizasyonlarında ücretsiz otobüs tahsis talepleri 1.Resmi yazı
2.Gerekli izinler
1 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde ,hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :Sivas Belediyesi
                   Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri :Belediye Başkan Yardımcısı
İsim : Ali ZORLU İsim       : Kayhan IŞIK
Ünvan : Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ünvan   : Başkan Yardımcısı
Adres : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü binası
  Yenişehir Mah.Kardeşler Cad.No:4 Sivas
Adres    : Sivas Belediyesi
Tel : 346 226 12 17 Tel          : 346 221 01 10
Faks : 346 226 27 72 Faks       : 346 221 16 42
E-Posta : bilgi@sivas.bel.tr E-Posta : bilgi@sivas.bel.tr

Son Güncelleme : 14.08.2023

Mobil Uygulama Güncellendi07-10-2023