Bilet Tipi Ücret
İndirimli (Öğrenci - Emekli) 2.25 TL
Tam 2.95 TL
Araç İçi Sürücü Kartı 3.75 TL
Soğuk - Sıcak Çermik (İndirimli) 5.00 TL
Soğuk - Sıcak Çermik (Tam) 6.00 TL
Soğuk - Sıcak Çermik (Araç İçi) 8.00 TL
Hava Limanı 5.00 TL